World Markets

Publicerat 2023, augusti

När vi hör "world markets" så tänker många på Wall Street och Chicago där aktier och stora mängder spannmål byter ägare. Men samtidigt runt om i världen köps och säljs råvaror till mat på små marknader på gatunivå. Bilderna är idag ifrån Kina, Irak, Bali, Libyen, Israel men det blir förhoppningsvis mer om inte dessa livliga marknader försvinner in i snabbköp.