Ales Stenar

Publicerat 2023, augusti

Skeppssättningen är Österlens mest besökta turistmål (som återigen blev frimärke 2022). Somliga ser det som en lekplats (det är förbjudet att klättra på stenarna) andra som en helig plats med magiska krafter längs en meridian. en plats för ritualer som lockar till sig druider och shamaner från när och fjärran. De lärde tvistar ocm syftet och när den restes. Ett pågående projekt att ständigt se platsen med nya ögon och i nytt ljus.