Reportage om Regionen för SVD

Publicerat 2023, juni

Fotograferade ett reportage åt Svenska dagbladet ang problemen för region Västernorrland.