Reportage för Solar om belysning

Publicerat 2023, juni

Fotografering för Solar som tillverkar belysning i en idrottshall