Steg – en vandring i människans natur

Publicerat 2023, maj

I arton essäer (120 sidor) speglas landskapets förändring såväl som människans plats i ­tillvaron. Foto och grafisk form: Magnus Bergström. Text: Martin Hellryd och Matz Jörgensen. Förlag: Votum Media AB. ISBN 978-91-89021-66-2.