Lifestyle

Publicerat 2023, september

Vad är livsstilsfoto? För mig handlar det om att dokumentera verkliga händelser, situationer och känslor på ett konstnärligt sätt som utmanar och ibland bryter mot de fotografiska reglerna. Antingen precis när det händer eller delvis planerat.