#alldead

Publicerat 2018, februari

Pågående arkivgrävning i syfte att ställa ut där alla är döda. Tolka det som du vill.