Några händelser under ett år

Publicerat 2018, mars

Det är spännande att se en samling bilder från olika tillfällen tillsammans. Och ofta finns det ett samband, en samhörighet mellan bilderna som kanske kommer av att det är samma fotogra