Lundicity

Publicerat 2019, mars

Till en affärsbilaga till en lundatidning, fick jag en tid göra omslagsbilder, som dels kunde vara en händelse i tiden, som luciatävling eller porträtt av en affärsperson.