Depression, and the way out.

Publicerat 2019, mars

Fri tolkning efter viss efterforskning i ämnet, för att illustrera en bok med samma namn till Lundkvist Läkemedel. Bilderna är dubbelexponeringar med digitalkamera, och måttlig redigeri