Om sorg och omsorg

Publicerat 2017, november

Hur är det att vårdas på hospice? Hur är det att arbeta på hospice? Det här är frågor som jag möter i mitt arbete med undervisning av vårdpersonal. Jag försöker ge en bild av en