Utställning Magnus Thierfelder på Ystad konstmuseum, 2018

Publicerat 2022, mars