I ett vattenkraftslandskap

Publicerat 2018, januari

Bilder från Luleå älvdal, sommaren 2017.