Betraktelser-Transitions

Publicerat 2018, februari

I boken Betraktelser-Transitions har Erik Holmstedt ägnat sig åt att skildra traktens långsamma och snabba förvandling i relation till tidens och industrialismens gång. Ett kretslopp a