Garagen fotograf Erik Holmstedt - Sök Fotograf

Garagen

Publicerat 2018, januari

Bildverket Garagen består av 70 individuella bilder på garage. Under bilismens framväxt uppstod behovet av garage. I Malmberget upplät gruvbolaget mark till sina anställda för att bygg