Spin of Hope Lidköping 2019

Publicerat 2020, februari

Sveriges största spinningevenemang. Projektlede fotografering samt filminspelning. Totalt ett team på 5-6 stycken.