SWIMMING WITH ANDREI (fotobok 2020)

Publicerat 2023, maj

Fotografier 1993 - 2021. Bilder från Estland 1993 kombineras med fotografier från de senaste åren. En handfull fotografier från familjearkivet ingår också. Alla fotografier är utvalda och sammanställda med Andrej Tarkovskijs filmer i åtanke, på ett subtilt och personligt plan. Boken visas i sin helhet på Blurb. Länk: https://www.blurb.com/b/10675526-swimming-with-andrei Standard Portrait, 8×10 in, 20×25 cm # of Pages: 134 ISBN: 9781034794615 Softcover Publish Date: Apr 15, 2021 self-published Language: Swedish