Bilder inom vård och omsorg

Publicerat 2017, december

Barn, habilitering och sjukvård.