Svalbard

Publicerat 2018, mars

Från ett besök på Svalbard, som sammanföll med Norges 100-årsfirande av självständigheten från Sverige.