RÄDDA BETTY

Publicerat 2020, december

Betty byggdes 1899, hon tjänstgjorde som bogserbåt i Umeälven ändra fram till 1980. Från att gett liv åt en hel flottningsepok, så lämnades hon på en strand åt sitt öde. Nu ska