Möten, människor jag mött 1

Publicerat 2023, oktober

Människor, finns det något intressantare? Skulle vara djur då. Och världen vi lever i. Men människan är ju också ett djur och vi lever i världen.