Egna konstnärliga projekt fotograf Anna Nordström - Sök Fotograf

Egna konstnärliga projekt

Publicerat 2023, juni

Egna konstnärliga projekt - att sätt att så små tankefrön. Text är vanligt förekommande till mina projekt för att förstå kontexten (se hemsida) och jag jobbar gärna konceptuellt.