Exhibitions

Publicerat 2018, maj

ALLA ÄR VI NAKNA Efter hand som livet går klär vi inte bara på oss kläder, utan också roller. Vi låter oss identifieras av kön, könsidentitet, sexuell läggning, etnisk tillhörighet, religion, ålder, funktionsvariation, yrke, kultur, familjerelationer, fetisher m.m. Det kan till slut göra det svårt för de vi möter att se förbi sina förväntningar. Vill vi istället mötas oförställda inför varandra behöver vi lyfta på den stigmatiserande klädridån och släppa människan bakom kulisserna fri. I utställningen möter vi varandra både iklädda i, såväl som avklädda av, våra roller. För trots att vi ser olika ut när vi är nakna är det först då vi är helt lika. Alla är vi nakna. UR NATUREN SPRUNGEN Vi äro ur naturen sprungna, ur den vi gror. Vi växer, vi frodas, såsom vi skapta äro att vara. STATYER I MALMÖ LEK DET OSYNLIGA När insidan får synas på utsidan. Vad som gör ont men som inte andra ser.