RaySearch

Publicerat 2018, mars

Kund: RaySearch är ett medicintekniskt företag som utvecklar programvara för strålbehandling av cancer. Företagets produkter används för att effektivisera strålbehandling genom att op