Bilder från min utställning vid "konstrundan i Sörmlands hjärta" (september 2017)

Publicerat 2018, januari

Bilderna till denna utställning framställdes enligt Epsons metod för s.k. ;Digigrafik;

Bilder från min utställning vid "konstrundan i Sörmlands hjärta" (september 2017)
Bilder från min utställning vid "konstrundan i Sörmlands hjärta" (september 2017)
Bilder från min utställning vid "konstrundan i Sörmlands hjärta" (september 2017)
Bilder från min utställning vid "konstrundan i Sörmlands hjärta" (september 2017)
Bilder från min utställning vid "konstrundan i Sörmlands hjärta" (september 2017)
Bilder från min utställning vid "konstrundan i Sörmlands hjärta" (september 2017)
Bilder från min utställning vid "konstrundan i Sörmlands hjärta" (september 2017)