Axplock från uppdrag 2008-2018

Publicerat 2018, januari

Jobbar oftast med mindre projekt varför jag sammanställer ett urval fotouppdrag.