QEP - Qualified European Professional Photographer

Publicerat 2023, maj

QEP - Qualified European Professional Photographer - är en kvalitetscertifiering som utfärdas av Federation European Photographers. Projektet bedöms utifrån idé, genomförande, presentation samt printkvalitet.