CAPGEMINI: Business Portraits

Publicerat 2023, juli

Porträtt för ledande personer inom Capgemini, Sverige