Exhibition: Afghanska klassrum

Publicerat 2023, augusti

Vandringsutställning 2021-2024, utvalda bilder i samarbete med Svenska Afghanistankommittén (SAK). Jag arbetade för SAK i Afghanistan 2019-2020, bland annat rapporterade jag om skolorna de driver och i ett uppföljningsprojekt tog vi fram en utställning om vad utbildningarna betyder för afghanska barn, i synnerhet för flickor.