Reportage Östersjön

Publicerat 2018, februari

KLOVHARUN är Tove Janssons och Tuulikki Pietiläs stuga i ytterskärgården i södra Finland.