Samtal misslyckades fotograf Björn Nilsson - Sök Fotograf

Samtal misslyckades

Publicerat 2023, september

När något förändras i en relation uppstår tankar, känslor och rädslor. Ibland uppstår en kamp. Eller en tystnad. Ett misslyckat samtal. Vi blir genom arv, traditioner och media ofta fostrade i hur en man och kvinna ”ska vara” och förhålla sig till varandra i en kärleksrelation. Så vad händer med manligheten om kvinnan till exempel börjar tjäna mer pengar än mannen? Och vad händer med sexualiteten om mannen plötsligt ansvarar för det mesta av hemarbetet? Samtal Misslyckades handlar om människor som levt ihop under en längre tid. Projektet baseras dels på mina egna erfarenheter i olika relationer, men också på samtal under möten med andra par. Jag undersöker maktstrukturer, könsroller och sexualitet och har samtalat med människor som liksom jag själv är mitt i livet. Människor och par som kämpar med olika slags motgångar och ångest i vardagslivet. Personer som älskar, kompromissar, uppoffrar, misslyckas. Eller finns det utan kommunikation en möjlighet till förståelse och försoning? I projektet samarbetar jag med Clara Diesen, poet/dramatiker/föreläsare, som författar en diktsvit exklusivt för detta projekt. Jag samarbetar även med Alex Pacheco, Crash Boom Bang Studios i Stockholm, med formgivning och lansering av bok.