Wallenstam AB

Publicerat 2018, januari

Jag fotograferar regelbundet Wallenstam AB:s olika byggprojekt i Stockholm och Uppsala. Detta är några exempelbilder från sådana jobb.