Hissgruppen AB

Publicerat 2018, januari

Industri. Fotograferat olika hissanläggningar och maskinrum runt om i Stockholm.