Fotografiska

Publicerat 2018, januari

Fotografering inför produktion av virtuella rundturer. Jag producerade dels en Google streetview rundtur kopplad till streetview utanför byggnaden och dels en intern rundtur för konferensd