Bonniers Pocket Shop

Publicerat 2018, januari

Några exempelbilder. Pocketshop interiör fotograferad på uppdrag av Bonniers.