Vintageparet för Gentlemans Ride fotograf Michael Wall - Sök Fotograf

Vintageparet för Gentlemans Ride

Publicerat 2023, juni

Gentlemans Ride är en internationell välgörenhetsorganisation. De samlar in bidrag till och sprider kunskap om forskning om prostatacancer och mäns mentala hälsa. Vintagemannen och Vintageqvinnan ställde upp och bidrog med styling-tips inför evenemanget.