Let us never forget

Publicerat 2018, januari

AKA-Films stora dokumentärfilmsatsning är historien om det svenska fältsjukhus som sattes upp i Pusan, endast två månader efter krigsutbrottet den 25 juni 1950. Filmen spelas in både i