När vi inte längre finns fotograf Martin Kull - Sök Fotograf

När vi inte längre finns

Publicerat 2023, maj

Vi utarmar planetens resurser, föröder miljön för oss och andra arter och vår livsstil har satt klimatet ur balans. Om människans tid på jorden är räknad, vad händer när vi inte längre finns? Hur snabbt kommer naturen erodera vår kultur och våra spår? När jag vandrar i mitt närområde tänker jag ofta på hur lång tid det skulle ta för naturen att läka de sår vi gjort och de avtryck vi satt. Ett fotspår i snön försvinner vid nästa snöfall, en kalhuggen skog växer upp igen på ett halvt sekel och spåren i en sprängd vägbank kanske eroderat efter tio tusen år? Jag har fotograferat våra spår och avtryck och bjudit in naturen i det kreativa arbetet, genom att återföra negativen till den plats där de togs. Där får naturen en möjlighet att sätta sitt fysiska avtryck på min bild – nedbrytningsprocessen har börjat. Arbetet är presenterat i en bok om 80 sidor och 46 bilder. Bilderna har också visats i boken "Haiku i Antropocen" som gavs ut 2021 tillsammans med poeten Anna Gerge.