NORSTEDTS FÖRLAG fotograf Linda Broström - Sök Fotograf

NORSTEDTS FÖRLAG

Publicerat 2023, maj

I samband med Norstedt Förlags 200-årsjubileum 2023 togs bilder dels i förlagets lokaler, med personal i sitt dagliga arbete, dels vid jubileumsfirandet i stadshuset.