Jordbävning 2023 Turkiet

Publicerat 2023, september

Tillsammans med Clowner Utan Gränser och Clown Me In