Gammal film.

Publicerat 2020, februari

Jag använder ofta gammal utgången film. Ibland märks det inte att den är utgången - även om den är från 50-talet, ibland ger den en spännande karaktär och ibland funkar den inte all