Vimmerby kommun

Publicerat 2017, december

Vimmerby kommun ville ta ett omtag kring bilderna man använder​i sin marknadsföring ​gentemot medborgarna. Bilderna skulle visa upp Vimmerby ​ur ett medborgarperspektiv istället ​f