Liv1

Publicerat 2020, december

Liv1 är en verksamhet på fryshuset, som ger unga verktyg att höja sin röst i samhället genom film, foto och podcast. Filmen är gjord tillsammans med Josefine Thureson Kämpe.