Björk

Publicerat 2018, december

För några år sedan gav jag och författaren Marit Stigsdotter ut boken Björk - Trädet, Människan och Naturen på Balkong Förlag med ca 300 fotografier. På SFFs sida visar jag några a