Upptäcktslekande - fotoprojekt kring genus

Publicerat 2018, mars

”Upptäcktslekande” tar upp den stereotypa uppdelningen mellan könen som är svår att rubba. Vi vuxna måste ge våra barn tillåtelse och möjlighet att utforska nya mönster och rolle