Bevara Snösätra 2020

Publicerat 2022, juni

Snösätra är en magisk plats med en Urbankonst som är den bästa i Sverige man kan finna i Sverige. Vi har under 3 års tid dokumenterat platsen i års böcker. Samtidigt har vi också job